Å følge sin mann og å følge sin plan

Sammendrag: Denne kvalitative intervjuundersøkelsen har som formål å gi en psykologisk forståelse av hvordan 9 kvinner som har kommet til Norge for familiegjenforening eller familieetablering opplever det å delta på introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere. Introduksjonsprogrammet ble i 2004 innført i alle norske kommuner som tar imot flyktninger. Formålet med dette programmet er kvalifisering til […]