Førstegenerasjonsinnvandrere i høyere utdannelse

Gjennom 7 intervjuer med førstegenerasjons somaliere i høyere utdannelse har jeg forsøkt å få et innblikk i erfaringer rundt relasjonelle forhold som kan ha innvirkning på deres valg av høyere utdannelse og studietilværelse.Fokusområdet har vært både relasjoner til andre somaliere, og relasjoner til majoritetsbefolkningen.