Som innvandrerkvinne møter man ulike kulturelle idealer og forventninger om oppvekst og oppdragelse. Rapporten fokuserer på hvordan man manøvrerer mellom disse idealene, og hvordan hverdagen organiseres.

Begreper som modernitet og tradisjon er modeller vi bruker for å tenke rundt forskjeller mellom nordmenn og innvandrere.  I rapporten undersøkes forholdet mellom disse begrepene, og hvordan man kan se på kvinners tradisjonelle arbeidsområder som problematiske i forhold til synet på autonomi og individualitet.

Rapporten er forfatterens hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Feltarbeidet som danner grunnlaget for rapporten ble gjennomført høsten 2002 i Groruddalen i Oslo. Kvinner fra ulike land og med ulike erfaringer deltok med sine historier.

Innvandrerkvinner i Groruddalen
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nh F

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/533/1/533_1.pdf

Utgitt år – 2004

Utgiver – NOVA

Undertittel – – mellom idealer for modernitet og tradisjon

Språk – Norsk

Antall sider – 121

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-199-8