Særlig fokus har vært rettet mot den rollen ulike populærkulturelle uttrykk har spilt i konflikt- og integreringsprosesser. Forskningsprosjektet er basert på to ett-årige feltarbeider utført med 5 års mellomrom, med utgangspunkt i en ungdomsklubb i Groruddalen.

I motsetning til mediebilder der ungdom med innvandrerbakgrunn ofte assosieres med vold, kriminalitet, adferdsproblemer og liknende, beskrives et miljø – som også inkluderer unge med norskfødte foreldre – preget av positive sosiale relasjoner og sterke vennskapsforhold ungdommene imellom. De mest iøynefallende uttrykkene for dette var omfattende hilsningsritualer, et språklig fellesrepertoar der ord og uttrykk fra ulike språk blandes samtidig som norsk vektlegges som fellesspråk, samt hyppig bruk av musikk med innvandrerbakgrunn på klubbens diskotek.

A Community of Differences
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/515/1/515_1.pdf

Utgitt år – 2004

Utgiver – NOVA

Undertittel – – hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in “Rudenga”, East side Oslo

Språk – Engelsk

Antall sider – 547

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-196-3