Diskusjoner om et flerkulturelt samfunn må forstås på bakgrunn av hvordan majoritetsbefolkningen ser på seg selv og på de grunnleggende verdier som former både samfunnet og det nasjonale selvbildet. Hva man mener med demokrati er også nært knyttet til slike diskusjoner. I Nederland er det toleranse og frihet som har den mest sentrale rolle, mens det i Norge er likhet som oppfattes som det viktigste og mest verdifulle norske særtrekk. I rapporten vises det hvordan dette kommer til uttrykk i skolehverdagen i de to landene. Skolesystemet i Norge – enhetsskolen – er bygd opp rundt ideen om likhet, mens skolesystemet i Nederland er formet av ideen om toleranse og frihet som det sentrale.

Dealing with Difference: Two classrooms, two countries
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2838/1/2838_1.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – NOVA

Undertittel – A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view

Språk – Engelsk

Antall sider – 217

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-172-6