Samtidig vies elevenes skoletilpasning og deres tanker om framtidig utdanning og yrke stor plass. Rapporten undersøker hvordan disse forholdene henger sammen med elevenes sosiale bakgrunn og foreldrenes involvering i de unges skolehverdag. Rapporten gir dermed et innblikk i generelle ulikhetsskapende prosesser i norsk skole.

Et hovedfunn er at minoritetsspråklige elever oppnår dårligere karakterer enn andre elevgrupper i norsk skole, og at forskjellene har økt i løpet av det siste tiåret. Prestasjonsgapet skyldes ikke at minoritetsspråklige elever er mindre motivert og møter skolen med mer negative holdninger. Tvert imot gjør minoritetsspråklige elever mer lekser, de har i større grad enn majoritetselever planer om å ta langvarit utdanning og de utsettes for et sterkere mobilitetspress hjemmefra. Lite tyder på at foreldrenes involvering i skolen forklarer prestasjonsgapet mellom majoritets- og minoritetsspråklige elever. 

Minoritetsspråklig ungdom i skolen
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2836/1/2836_1.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – NOVA

Undertittel – Reproduksjon av ulikheter i sosial mobilitet

Språk – Norsk

Antall sider – 144

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-168-8