En hovedkonklusjon i denne forundersøkelsen er at lesbiske og homofile innvandrere synes å ha en vanskelig livssituasjon. Som første generasjons innvandrere møter de spesielle utfordringer som lesbiske og homofile i Norge. Et hovedproblem er at de må skape og velge sine liv på bakgrunn av tildels motstridende forbilder og institusjonelle føringer når det gjelder familie, samliv og seksualitet. Homofile og lesbiske innvandrere som blir utstøtt av sine familier, velger ikke sjelden å isolere seg framfor å søke støtte i homomiljøet slik norske lesbiske og homofile i samme situasjon ofte gjør.

 

Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/278/2/278_2.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 93

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-166-1