Et sentralt spørsmål er også i hvilken grad vi finner kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom integrering og antisosial atferd blant barn av innvandrere. Avhandlingen inneholder óg en gjennomgang av nyere teorier og metoder for å studere eventuelle etniske forskjeller i utbredelse og forståelsen av psykiske vansker blant ungdom.

Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sec T

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/4978/1/4978_1.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – nova

Språk – Norsk

Antall sider – 181

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-189-0