“særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik”

Hvordan tilpasses språk– og fagopplæring for elever i en mottaksklasse for ungdom, og i hvilken grad er dette forståelig opplæring? Prosessen har tatt utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: 1) Hva kjennetegner den praktiske organiseringen av mottaksklasser? 2) Hvilke lærekrefter, læremidler, metoder, undervisningsopplegg og resultater kjennetegner en mottaksklasse? 3) Hvilke pedagogiske ideer gjør seg gjeldende når det gjelder mottaksklasser?