Målet var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne i barnehage, og å legge til rette for bedre integrering og språkopplæring. Det formelle forsøket opphørte etter tre år, men gratisordningen fortsatte fram til juni 2004. Så godt som alle som fikk tilbud om gratis barnehageplass, takket ja.

I dette prosjektet ser vi hva som skjedde det første året etter at gratisordningen opphørte – med barna som gikk i forsøksbarnehagen og med bruken av barnehage i de to aldersgruppene som ordningen omfattet. Det er først og fremst familier med innvandrebakgrunn vi er interessert i. Samtlige i forsøksbarnehagen hadde slik bakgrunn. Hvor mange av dem fortsatte i barnehage? Hvor mange av den nye generasjonen fireåringer går i barnehage? Dataene som prosjektet bygger på ble samlet inn høsten 2004 og våren 2005.

Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger?
Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2373/1/2373_1.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 84

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-241-2