Vi maler et bilde med bred pensel, og berører mange av de sentrale områdene i barnas og familienes liv: inntektsnivå, boligforhold og levekår, helse, trivsel på skolen, fritidsaktiviteter, medievaner og barns pengebruk. Den viktigste hensikten med rapporten er å gi en bred oversikt over feltet og identifisere noen problemstillinger som kan gi grunnlag for videre forskning. Mønstrene vi finner tyder på at det er interessante samspill mellom innvandrerstatus og økonomisk situasjon som ligger til grunn for de forskjellene vi finner i barnas hverdagsliv.

Datamaterialet er samlet inn for prosjektet “Barns levekår – betydningen av familiens inntekt for barns hverdag”, og inneholder intervjuer med foreldre med barn i alderen 6-12 år, samt intervjuer med 10-12-åringene selv. I dette datamaterialet er familier med lave inntekter kraftig overrepresentert i forhold til befolkningen for øvrig, noe som gjør det egnet til å studere hvordan det er å vokse opp med dårlig økonomi.

Fattige innvandrerbarn
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nm Ø

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2377/1/2377_1.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 97

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-245-5