Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i opplæringen, men også betydningen av særskilt norskopplæring og det å gå i barnehage blir berørt. Rapporten diskuterer det teoretiske grunnlaget for tospråklig opplæring og gjennomgår skandinavisk og nordamerikansk forskning på feltet. Metodiske problemer knyttet til å evaluere effekter av ulike opplæringstiltak er et gjennomgående tema.

Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Wb B

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2646/1/2646_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 100

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-260-4