Denne rapporten er et ledd i prosjektet “Eldre innvandrere – tilpasning av pleie og omsorgstilbudet” som finansieres av Integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Et sentralt spørsmål er: Hvordan kan eldre med innvandrerbakgrunn nyttiggjøre seg omsorgstjenester på lik linje med majoritetsbefolkningen? Et mål med rapporten er å gi en kunnskapsoversikt over forskning og utviklingsarbeid om eldre med innvandrerbakgrunn og deres bruk av omsorgstjenester i Norge og i Norden. Det vises også til internasjonale studier.

Eldre med innvandrerbakgrunn
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nb Nn I

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2693/1/2693_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 231

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-263-5