Omsorgstjenester med mangfold?

Eldre med minoritetsetnisk bakgrunn vil i økende grad forventes å bli henvist til pleie- og omsorgstjenestene her i landet. Hvilke konsekvenser får økningen i en flerkulturell eldrebefolkning for det kommunale hjelpe­apparatet, og hvordan er en i stand til møte disse utfordringene?