Forebyggende helse- og sosialarbeid som veiledning, nettverksbygging og tilrettelegging for aktiviteter er viktige oppgaver for eldresentrene. Dette er tilbud som eldre mennesker med minoritetsetnisk bakgrunn vil kunne ha glede av, forutsatt at de trives og opplever tilbudene som nyttige. Endringer og “nye brukergrupper” kan oppleves truende for norske eldre, mens eldre innvandrere kan oppleve at terskelen er høy for deltakelse i eldresentrene.

Et eldresenter i Oslo har tatt konsekvensen av dette og tilrettelagt tilbud og tjenester for eldre mennesker med minoritetsetnisk bakgrunn. I rapporten beskriver forfatteren hvordan norske eldre og eldre med minoritetsetnisk bakgrunn opplever flerkulturelle møter og ulike typer tilbud i dette tradisjonelle eldresenteret.

Eldresenter på ukjent vei
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4390/1/4390_1.pdf

Utgitt år – 2002

Utgiver – NOVA

Undertittel – Flerkulturelle møter mellom eldre mennesker

Språk – Norsk

Antall sider – 68

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-145-9