Ettersom det er mødrene som stort sett har hovedansvaret for barna, har tilbudet om barnehageplass størst betydning for dem. Fjorten familier ble intervjuet på tre ulike tidspunkt: Da fireåringene startet i barnehagen (høsten 2000), etter det første året i barnehagen, og våren da de gikk ut av barnehagen.

Språk, arbeid og nettverk blir ofte betraktet som nøkler til integrering. Målet med evalueringen er å gjøre rede for hva slags følger oppholdet i forsøksbarnehagen har fått for familiene på disse tre områdene. Siden nettverk gjerne er en konsekvens av de to første, er språk og arbeid det som blir tillagt størst vekt.

To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn – fører det til integrering?
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2826/1/2826_1.pdf

Utgitt år – 2003

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 85

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-158-0