Situasjonen i Nederland vil bli brukt som et komparativt eksempel. Studien er basert på intervju med 25 personer som arbeider med enslige, mindreårige asylsøkere på forskjellige nivå i privat og offentlig virksomhet i Norge og i Nederland. Rapporten stiller en rekke kritiske spørsmål til asylpolitikk og praksis overfor denne gruppa i Norge.

Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn …
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3088/1/3088_1.pdf

Utgitt år – 2002

Utgiver – NOVA

Undertittel – Et transnasjonalt perspektiv på enslige, mindreårige asylsøkere

Språk – Norsk

Antall sider – 145

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-135-1