Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet i 1998 og er senere utvidet til også å omfatte fireåringer.

Målet med forsøket var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne i barnehage og å legge til rette for bedre integrering og språkopplæring. Det har også vært et mål at forsøket skulle sees i sammenheng med norskopplæring for mødre. Bydel Gamle Oslo ble valgt fordi andelen barn med innvandrerbakgrunn er høyere og bruken av barnehage lavere enn i noen annen bydel.

Evalueringen omfatter en redegjøring for rekruttering til tilbudet, hvor mye det blir brukt, og hvordan foreldrene opplever å ha barn i forsøksbarnehagen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med foreldrene.

Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3084/1/3084_1.pdf

Utgitt år – 2002

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 207

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-131-9