Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk bakgrunn, når en tar høyde for sosioøkonomisk bakgrunn og prestasjonsnivå. Når foreldrenes landbakgrunn legges til grunn, finnes det imidlertid store forskjeller innad i innvandrergruppa.

Det er tydelig at ungdom med innvandrerbakgrunn oppfatter utdanning som en strategi for å lykkes i det norske samfunnet. Samtidig ønsker mange seg til trygge yrker som gir utsikter til en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet samt høy inntjening. Dette tyder på at det ikke er viljen det skal stå på når det gjelder innvandrerungdoms muligheter på utdannings- og arbeidsmarkedet.

Det skal ikke stå på viljen – utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4362/1/4362_1.pdf

Utgitt år – 2001

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 118

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-115-7