Målet med denne rapporten er å analysere forskjeller mellom første og andregenerasjon unge innvandrere når det gjelder omfanget av rus og asosiale handlinger. Er tendensene til kriminalitet og vold primært knyttet til en overgangssituasjon der de unge møter nye sosiale omgivelser, og nye krav og standarder for atferd?

Alternativt kan det være slik at andre generasjon unge innvandrere gjennomgår en marginaliseringsprosess, sosialt og kulturelt, som gjør at de er spesielt utsatt for å utvikle ulike typer problematferd. I rapporten legges det stor vekt på å finne årsaker til de endringene som finner sted. Norske ungdommer er brukt som referanse og sammenlikningsgrunnlag.

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/2745/1/2745_1.pdf

Utgitt år – 2000

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7894-090-8