Alle elever i de to siste klassene på ungdomsskolen og i første klasse på videregående har deltatt. På grunnlag av disse undersøkelsene har formålet med denne rapporten vært å få fram noen aspekter ved de gjensidige påvirkningene og relasjonene mellom unge med norskfødte foreldre og ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo. De sentrale problemstillingene omhandler andres og egen subjektive oppfatning av identitet, de unges kulturelle orientering, vennskap og sosiale relasjoner, opplevd rasisme og diskriminering, fritidsaktiviteter, bruk av ny teknologi, religiøse og politiske verdier, samt holdninger og forventinger om framtida.

Møter i det flerkulturelle
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Rp Ø

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3131/1/3131_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 226

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-272-7