Rapporten dokumenterer bruk av pleie- og omsorgstjenester blant «eldre fra etniske minoriteter», samt kommunenes erfaringer med å yte tjenester til disse brukerne. Kommunene som inngår i prosjektet, er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. De representerer en firedel av Norges befolkning og halvparten av innvandrerbefolkningen.

Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nn N

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3418/1/3418_1.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 106

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-286-4