I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall flyktninger fra Irak og Somalia. I rapportens andre del behandles registerdata om alle flyktninger fra disse to landene som kom til Norge i 2000 og 2001, samt tilsvarende data for alle som kom fra Afghanistan, Serbia/Montenegro og Iran i de samme to årene.

Flytting i nytt land
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3486/1/3486_1.pdf

Utgitt år – 2008

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 126

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-289-5