Rapporten er et delprosjekt som inngår i prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie og omsorgstilbudet», som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Delprosjektet har hatt som målsetting å se nærmere på hva ulike møteplasser har å si for eldre med innvandrerbakgrunn.

«Jeg gleder meg til torsdag»
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3756/1/3756_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 77

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-303-8