Undersøkelsen viser at dette har nokså lik betydning på de fleste skoler. Samtidig finnes det skoler som avviker signifikant fra dette mønsteret, og hvor prestasjonsforskjeller er mindre eller større enn det som er vanlig. Rapporten viser samtidig at gutter og elever med lavt utdannete foreldre oppnår bedre resultater på skoler med godt læringsmiljø og hvor skolen generelt oppnår gode skoleprestasjoner. 

Ulikhet på tvers
Plassering i mangfoldsbiblioteket – U B

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3752/1/3752_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Undertittel – Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?

Språk – Norsk

Antall sider – 120

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-304-5