Rapporten setter søkelys på kvinners hverdagsliv i norsk-pakistanske familier. Forskeren har søkt å løse opp dikotomiseringen mellom «moderne» og «tradisjonelle» muslimske kvinner som ofte blir forstått i relasjon til «vestlige selvstendige kvinner» og «muslimske passive og undertrykte kvinner». Hun viser et mangfold av tilpasninger og meninger som kvinner har. 

Tilhørighetens balanse
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3844/1/3844_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 280

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-328-1