Foreldrene er fattige, tilværelsen preget av midlertidighet, usikkerhet og mangel på struktur, og boforholdene er dårlige. Barn som bor i asylmottak befinner seg i skjæringspunktet mellom innvandringspolitikk og barne- og velferdspolitikk. Innvandringspolitiske hensyn brukes for å begrunne den svært lave levestandarden, som er vanskelig å forsvare i et barnepolitisk perspektiv.

Små barns hverdager i asylmottak
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nm S

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3840/1/3840_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 78

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-330-4