Rapporten handler om tre innvandrergruppers forventninger til alderdommen. Informantene har opprinnelse i Vietnam, Sri Lanka eller Pakistan.
Prosjektet har to hovedmål: 1) Å undersøke informantenes kjennskap til kommunenes pleie- og omsorgstjenester og holdningen de har til å bruke tjenestene. 2) Å få innsikt i de unges innstilling til å yte omsorg og hjelpe sine foreldre når de blir gamle.

Mangfoldig omsorg
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3874/1/3874_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 157

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-333-5