Rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ undersøkelse på oppdrag fra Brenna-utvalget. Retten til barnehageplass ble lovfestet i 2009. Likevel finnes det familier som ikke benytter seg av denne rettigheten. Hvilke årsaker og refleksjoner kan bidra til å forklare dette, hvilke tanker gjør foreldrene seg om barnehager, og hvilke alternativ benytter disse familiene seg av? På bakgrunn av intervjuer med et lite utvalg foreldre til 3-5-åringer, fra nord til sør i landet, belyses spørsmålene her ut fra foreldrenes perspektiv.

Siste skanse
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4051/1/4051_1.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 112

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-78-94347-2