Denne rapporten inngår som en del av prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie og omsorgstilbudet» med finansiering hovedsakelig fra Integrerings- og mangfoldsavdelingen ved det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet, nå ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hovedtemaet er hvordan eldre innvandrere selv, deres pårørende og ansatte opplever tilbud, tilrettelegging og samarbeid i omsorgstjenestene.

Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nn I

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4246/1/4246_1.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 147

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-78-94351-9