Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra Utlendingsdirektoratet eller fra Internasjonal Organisasjon for Migrasjon.

For barnas skyld
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Ht W

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4505/1/4505_1.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 164

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-78-94-357-1