Prosjektet har vært et satsingsområde for NOVA med finansiering hovedsaklig fra Integrerings- og mangfoldsavdelingen ved det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet, nå ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Omsorg for eldre innvandrere
ISBN – 978-82-78-94355-7

Utgiver – NOVA

Antall sider – 110

Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4251/1/4251_1.pdf

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk

Utgitt år – 2010