I denne rapporten presenteres en gjennomgang av forskning om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, med påfølgende drøfting og anbefalinger for videre arbeid på dette fagfeltet. Etnisk diskriminering er definert slik: usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av etnisk tilhørighet. Dermed inkluderer gjennomgangen beskrivelser av et bredt spekter av både indirekte og direkte diskriminerende praksiser.

Kunnskapsstatus (1990-2010): forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/id/23768.0

Utgitt år – 2011

Utgiver – NOVA

Antall sider – 118

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-78-94-378-6

Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nm S

Språk – Norsk