Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer med familievernkontoret, spesielt meklingen.
Familievernkontorene yter gratis terapeutisk behandling til enkeltpersoner, par eller familier med familierelaterte problemstillinger, og utfører mekling ved spørsmål om samlivsbrudd og samvær med barn. En økende andel av klientene, spesielt til mekling, har minoritetsbakgrunn.

Minoritetsperspektiver på norsk familievern
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sh L

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2633/1/2633_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 221

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-259-8