Det er sett på familieforhold, ulike former for kriminell og antisosial atferd, bruk av rusmidler, fattigdom, tilpasning og mestring av skolen og helserelaterte spørsmål. Videre har vi vært opptatt av fordelingseffekter. Er det fremdeles slik at levekår, helse og livssjanser er ujevnt fordelt, ikke bare mellom ulike sosiale grupper, men også ut fra hvor i byen den enkelte bor? Enda et tema er endring. Hvilke endringer har skjedd i et tiårsperspektiv – fra 1996 til 2006?

Ung i Oslo
Plassering i mangfoldsbiblioteket – S Ø

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2586/1/2586_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 164

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-827894-256-7