Som mor så datter?

Denne oppgaven handler om hva som innvirker på utdanningsvalg for ungdom med minoritetsbakgrunn. Jeg har spesielt vært opptatt av å finne ut mer om hvordan ungdommenes relasjoner innvirker på ungdommenes utdanningsvalg.Problemstillingene for studien handler derfor mye om hvordan de ulike aktørene i ungdommenes liv får betydning for ungdommenes valg av utdanning. Foreldre og andre voksne, jevnaldrende og søsken, og lærere og rådgivere, vektlegges i denne studien av minoritetsungdom og utdanningsvalg.

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer skal symbolisere selve balansen minoritetsungdom må forholde seg til, for å leve i harmoni med sine to kulturer. Linedans er en vanskelig kunstform som utfordrer kunstneren til å balansere riktig for å holde seg på linen. Dette gjenspeiler seg også i kunsten av å vokse opp i to kulturer. Er det slik at de individene som kan denne balansen oppnår en identitet som utvikler et godt selvbilde, og som fører til en positiv utvikling.