Fra Majoritet til Minoritet

Denne oppgaven handler om etniske norske kvinner som konverterer seg over til islam. I de siste årene har vi sett hvordan mediedebatten har vært preget av negative stereotypiske bilder av muslimer. Hendelser utført i islamsk navn, har også resultert i et mer negativt bilde av muslimer flest. Hendelser som 11. september har skapt store endringer i samfunnsdebattene rundt om i Europa, inkludert Norge.

Den eksistensielle trusselen

Denne oppgaven undersøker politisk mobilisering mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. I den hensikt har jeg hovedsakelig benyttet meg av seks kvalitative intervjuer med ledere og representanter for prominente organisasjoner innenfor dette feltet