Fra Majoritet til Minoritet

Denne oppgaven handler om etniske norske kvinner som konverterer seg over til islam. I de siste årene har vi sett hvordan mediedebatten har vært preget av negative stereotypiske bilder av muslimer. Hendelser utført i islamsk navn, har også resultert i et mer negativt bilde av muslimer flest. Hendelser som 11. september har skapt store endringer i samfunnsdebattene rundt om i Europa, inkludert Norge.