Passer Norge inn i Schengen?

Bakgrunnen for denne studien dreier seg om hvordan nasjonale forvaltningsorgan responderer på endringer og utfordringer i de europeiske omgivelsene, og hvordan de ”europeiseres”. Spørsmål knyttet til innvandring og asyl, har fått en stadig økende oppmerksomhet inne EU, og studien tar for seg hvordan utvalgte etater som forvalter norsk innvandrings- og asylpolitikk, kalt utlendingsforvaltningen, responderer på disse utviklingstrekkene gjennom vår tilknyting til Schengen- og Dublin-samarbeidet.

“Vi har god kontakt her egentlig, vi driver og hilser på hverandre”

Innvandring og integrering har lenge vært et sentralt tema i den norske samfunnsdebatten. I den sammenheng blir det ofte fokusert på arenaer som skole, arbeidsliv og barnehager. Men integreringsprosessen foregår også utenfor slike arenaer: i alle de små og store ansikt-til-ansikt-møtene man opplever i løpet av en dag. Én av mange arenaer hvor slike møter finner sted er i de fleretniske bomiljøene.