Passer Norge inn i Schengen?

Bakgrunnen for denne studien dreier seg om hvordan nasjonale forvaltningsorgan responderer på endringer og utfordringer i de europeiske omgivelsene, og hvordan de ”europeiseres”. Spørsmål knyttet til innvandring og asyl, har fått en stadig økende oppmerksomhet inne EU, og studien tar for seg hvordan utvalgte etater som forvalter norsk innvandrings- og asylpolitikk, kalt utlendingsforvaltningen, responderer på disse utviklingstrekkene gjennom vår tilknyting til Schengen- og Dublin-samarbeidet.