En rekke fagfolk og representanter fra minoritetsmiljøer deltok. Vi fikk mange gode innspill og konkrete råd, som vi vil ta med videre i vårt arbeid. Vi takker alle deltakerne for en inspirerende arbeidsøkt. Vi har samlet all informasjon fra seminaret i denne rapporten, og innholdet vil være viktig i Helsedirektoratets videre satsing på kosthold og minoriteter.

Rapporten starter med en kort gjennomgang av Helsedirektoratets kostråd. Deretter beskriver vi bakgrunnen for seminaret; helsemyndighetenes utfordringer knyttet til å kommunisere kostrådene til ikke-vestlige minoritetsmiljøer. Personene som deltok, er presentert i en egen deltakerliste. Seminarets program presenteres også. Videre gis det en oppsummering av presentasjonene til de fire faglige innlederne på seminaret. Deres Powerpoint-presentasjoner er også vedlagt. Deretter følger hovedmomentene som ble diskutert i plenumsdebatten som fulgte etter de faglige innleggene. De konkrete rådene til Helsedirektoratet er oppsummert i rapportens siste del.

Rapport fra Helsedirektoratets seminar om kosthold og minoriteter
Utgitt år – 2011

Utgiver – Helsedirektoratet

Språk – Norsk

Antall sider – 36

Dokumenttype – rapport