Kommune – Oslo

Facebook profil – http://www.facebook.com/majoran

Min eller min forelder sitt fødeland – Sri Lanka

E-postadresse – majoran@utrop.no

Webside – http://

Kvalifikasjoner – Utdannet cand.mag i sosiologi og psykologi. Har erfaring med journalistikk, redaksjonell ledelse, informasjon til innvandrere, migrasjon, flerkulturell forståelse, bedriftsstyring

Poststed – Oslo

Språk – Engelsk, Tamil, Norsk

Tlf –

Etternavn – Vivekananthan

Interressert i – Styreverv, prosjektmedarbeider

Fornavn – Majoran

Post nr – 0186

Mobil – 95158758

Språk – Norsk

Interressert i – intervjuobjekt media

Arbeidsområde –

Min eller min forelder sitt fødeland –

Interressert i – Styreverv, intervjuobjekt media, lønnet arbeid

Mobil offentlig – Ja

Kvalifikasjoner – Initiativtaker og ansvarlig redaktør i den flerkulturelle avisen Utrop. Har jobbet i Barne,- ungoms- og familieirektoratet og Kulturdepartementet. Har vært spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.

Cand. Mag. grad fra Universitetet i Bergen med fagene sosiologi og psykologi.

Har kompetanse innen:
– Journalistikk
– Statlig forvaltning (forvaltningsloven)
– Filmregi
– Web-utvikling
– Redaktøransvar
– Budsjettarbeid
– Informasjonsarbeid
– Organisasjonsarbeid
– Planlegging
– Prosjektledelse
– Undervisning

Jeg føler at jeg har tilegnet meg svært relevante ferdigheter og kunnskap gjennom å ha grunnlagt, videreutviklet, produsert og markedsført avisen Utrop. De ferdighetene og kunnskap jeg fikk utviklet gjennom å være redaktør for Utrop ved å jobbe selvstendig, ferdigstille kvalitativt gode produkter innen en gitt tidsfrist, behandle store mengder informasjon, strukturere og videreformidle budskapet i en klar og konsis skriftlig og muntlig form- det har jeg bruk for hver dag.

Innvandring og integreringspolitikk er et området alle har en eller annen mening om. Det å lede og være pådriver for en redaksjon som består av 13 nasjonaliteter har gitt meg verdifull erfaring. De lederegenskapene og nettverket jeg har tilegnet meg gjennom å ha jobbet med ulike mennesker, organisasjoner og institusjoner er svært verdifult.

E-post offentlig – Ja

Tlf offentlig –

E-post offentlig –

Mobil offentlig –

Tlf offentlig –