Rapport fra Helsedirektoratets seminar om kosthold og minoriteter

Kunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kostholdsvaner er grunnleggende for utformingen av mat- og ernæringspolitikkens målsettinger, så vel som for oppfølging, evaluering og videreutvikling av politikken. Vi står overfor noen særskilte utfordringer i dialogen med utsatte minoritetsgrupper Helsedirektoratet ønsker innspill på hvordan kommunikasjon med utsatte minoritetsgrupper kan etableres og styrkes for å skape sunne kostholdsvaner. Vi arrangerte derfor et seminar 26. mai 2011.