Sosial kapital og integrering

Denne oppgaven søker å spore en eventuell bevissthet om sosial kapital i utformingen av integreringspolitikk og igangsetting av integreringstiltak. Antagelsen er at sosial kapital som begrep har relevans for integrering av innvandrere og at det kan operasjonaliseres i form av politikkutforming og formulering av tiltak og virkemidler på ulike nivåer i forvaltningen.

Sosial kapital og integrering

Sammendrag: Denne oppgaven søker å spore en eventuell bevissthet om sosial kapital i utformingen av integreringspolitikk og igangsetting av integreringstiltak. Antagelsen er at sosial kapital som begrep har relevans for integrering av innvandrere og at det kan operasjonaliseres i form av politikkutforming og formulering av tiltak og virkemidler på ulike nivåer i forvaltningen. I de […]