“Jeg må satse på livet mitt”

Formålet med den foreliggende undersøkelsen var å utforske hvilke vanskeligheter bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger hadde i sin tilpasning til Norge, hvordan vanskelighetene påvirket dem i det daglige, og hvordan de håndterte ulike typer vanskeligheter. Undersøkelsen baserte seg på data fra ti bosatte enslige mindreårige flyktninggutter fra Afghanistan, som hadde deltatt i Enslige Mindreårige studien ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og blitt intervjuet med Private Teorier Intervjuet.