Last ned rapport

Minoritetsrådgiverne dekker et behov mange elever har for å snakke om sensitive temaer, som ekstrem kontroll og frykt for tvangsekteskap. At skoleledelsen ser deres arbeid som en del av skolens virksomhet, er avgjørende for å lykkes med forebygging.