Mellom pedagogikk og integreringspolitikk

Sammendrag: Oppgaven har søkelys på reformen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2005, hjemlet i Introduksjonsloven av 2004, et felt det er skrevet lite om. Formålet med oppgaven er å gi et bredt perspektiv på reformen og opplæringen gjennom å dokumentere rammebetingelser, drøfte den teoretisk, diskutere samvirkninger av ulike elementer og […]

Du kommer ikke i mål, for å si det sånn, men det er ikke meninga heller

Sammendrag: Egen erfaring fra undervisning av voksne innvandrere ga meg interesse for dette området til masteroppgaven. Samfunnskunnskap for voksne innvandrere er et viktig område av integreringspolitikken, og jeg var interessert i å se hvordan ulike kommuner gjennomfører denne undervisningen. Faget skiller seg fra norskundervisningen som også inneholder samfunnskunnskap, ved at det i læreplanen fremholdes som […]