Sånn gjør vi det hos oss

Horten kommune startet opp med introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere da Introduksjonsloven ble innført. Høsten 2006 var de første deltakerne ferdig med sitt toårige introduksjonsprogram. I den forbindelsen var det interessant å undersøke om resultatene fra forsøksprosjektene og erfaringene i Horten samsvarer. Erfaringene fra Horten velger jeg å definere som praksis.

Mellom pedagogikk og integreringspolitikk

Sammendrag: Oppgaven har søkelys på reformen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2005, hjemlet i Introduksjonsloven av 2004, et felt det er skrevet lite om. Formålet med oppgaven er å gi et bredt perspektiv på reformen og opplæringen gjennom å dokumentere rammebetingelser, drøfte den teoretisk, diskutere samvirkninger av ulike elementer og […]