Sammendrag:

Introduksjonsordningen ble i 2003 vedtatt av den norske stat for å forbedre integreringen av nyankomne innvandrere i Norge. Denne masteroppgaven handler om hvordan introduksjonsloven implementeres i praksis, i grunnskoleopplæring for voksne innvandrere på Introduksjonssenteret i Drammen kommune. Fokus er på grunnskoleelevenes hverdag, og hvordan motivasjon, bakgrunn og livssituasjon spiller inn på mestring av skolen. Lærernes utfordringer ved å drive en grunnskole, der lovverk og regler stadig står i motsats til skjønnsutøvelse i møte med elevene, er også i fokus. Samhold blant lærerne og god stemning generelt på skolen, er viktige faktorer for hvordan lærerne håndterte utfordringene. Tross mange problemer underveis i grunnskoleløpet, både for lærerne og elevene, viste det seg at mange elever klarte å fullføre grunnskolen, og enten gikk over i utdanning eller i arbeid. Resultater og måloppnåelse i grunnskoleklassene og på introduksjonssenteret, blir i oppgaven satt i sammenheng med innvandreres deltakelse i det norske samfunn generelt. Avslutningsvis i oppgaven tar jeg opp problematikken rundt introduksjonsloven og hvilke premisser som ligger til grunn for å integreres i samfunnet.

Intergreringsprosessenes utfordringer og lyspunkter
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/sai/2006/43469/hektoen%5B1%5D.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – – med utgangspunkt i grunnskoleopplæring for voksne innvandrere

Antall sider – 109

Dokumenttype – Masteroppgave