Blant spørsmålene som stilles er: Når og hvordan etableres familier? I hvilken grad påvirkes kvinners yrkesaktivitet av om de har barn eller ikke? Hvordan er ansvaret for husarbeid, økonomi og omsorg for barn fordelt ? Oppleves arbeidsdelingen som rettferdig? Og hvor stor, eller liten, er oppslutningen om arbeidet for kjønnslikestilling i Norge? Studien bygger på registerdata, fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant 1800 respondenter med bakgrunn fra Pakistan, Iran, Irak, Vietnam og Norge.

 

Abstract

The report “Family practices and gender equality in immigrated families” describes the main features of how family life is established and organised in a selection of immigrated groups in Norway with a specific focus on issues relevant for gender equality. Some of the questions asked are: When and how do people establish families? How does women’s participation in the labour market vary in different phases of family life? What are the attitudes towards mothers and paid work on the one hand, and fathers and caring responsibilities on the other? How is the responsibility for domestic work, children and the household economy divided within the family? And what are the attitudes towards gender equality? The study is based on a combination of survey data, register data and qualitative interviews. There were 1800 respondents in the survey with backgrounds from Norway, Iran, Iraq, Vietnam and Pakistan, in addition to people born in Norway of two immigrated parents from Pakistan. The findings demonstrate that attitudes and practices concerning family life vary both between and within groups. For instance, there is a marked development in family practices and attitudes towards those that dominate in Norway when comparing women and men born in Norway of Pakistani parents with those who emigrated from Pakistan themselves.

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20129/20129.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – FAFO

Språk – Engelsk, Norsk

Antall sider – 161

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-697-5